Accessibility icon
12.09.2017

„Lančana r(EKO)akcija – R(ECO)azione a catena“ naj-projekt Dječjih gradskih vijeća za 2017. godinu

Susret Dječjih vijeća Hrvatske održao se 8. i 9. rujna 2017. godine u Vinkovcima. Na Susretu su predstavljeni i Naj-projekti Dječjih vijeća za 2017. godinu na temu „17 globalnih ciljeva za održivi razvoj“ kampanje UN-a, koju u Hrvatskoj provodi Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji s gradovima i općinama u okviru akcije „Gradovi i općine-prijatelji djece.

Savez društava Naša djeca Hrvatske u suradnji sa Ministarstvom socijalne politike i mladih Republike Hrvatske dodijelilo je Priznanje Dječjem vijeću grada Rovinja-Rovigno za najoriginalniji projekt na Natječaju za „Naj-projekt Dječjih vijeća Hrvatske“

Projektom pod nazivom „Lančana r(EKO)akcija – R(ECO)azione a catena“, Dječje gradsko vijeće ukazuje na mogućnost pojedinca da utječe svojim postupcima na očuvanje okoliša i našeg okruženja.
Svjedoci smo klimatskih promjena za koje svi snosimo dio krivice. Ujedno smo svjesni činjenice da možemo dati naš doprinos recikliranjem, smanjenjem potrošnje, te sadnjom biljaka.

Projekt se provodio od ožujka do lipnja 2017. godine, a obuhvaćao je više aktivnosti:

• kreativne radionice tijekom kojih su izrađivane razne rukotvorine od prirodnih i recikliranih materijala (lavanda, školjke, dugmad, plastične boce i dr.);
• sakupljanje otpadnog materijala – uz potporu Komunalnog servisa organizirana je podjela edukativnog materijala vezanog za prikupljanje te recikliranje starih mobitela, koje je bilo organizirano u sklopu rovinjskih osnovnih škola. Komunalni servis je škole, za uložen trud, nagradio prigodnim darovima: sportskim rekvizitima uz poruku da se više igraju boraveći na otvorenom te da manje koriste mobitele;
• izrada crteža i slogana na temu očuvanja prorode – učenici osnovnih škola izradili su crteže, slogane i stripove na temu očuvanja prirode te su ti radovi izloženi prilikom obilježavanja Svjetskog dana okoliša na glavnom gradskom trgu;
• prodaja predmeta izrađenih od recikliranog materijala i prodaja biljaka doniranih od strane rovinjskih rasadnika – 3. lipnja prilikom obilježavanja Svjetskog dana okoliša;
• doniranje biljaka rovinjskim osnovnim školama i rovinjskim vrtićima;
• doniranje prikupljenih sredstava tijekom eko akcije Društvu oosba sa invaliditetom koji će uložiti sredstva u svoj zeleni eko kutak (lanac se nastavlja ….).

Na Susretu su Dječje vijeće Grada Rovinj-Rovigno predstavljale Mia Pavlović i Leonarda Anđelović uz voditeljicu Arabellu Gašpić.

Fotogalerija