Accessibility icon
01.07.2020

“Kuća o batani” okončala drugi europski projekt

Udruga i Ekomuzej „Kuća o batani-Casa della batana” uspješno je okončala i drugi europski projekt, naziva „Culturecovery“, financiran kroz program teritorijalne suradnje centralne Europe 2014-2020.

CULTURECOVERY projekt vrijedan je 1 545 854, 92 eura od kojih je 151 955,00 eura pripalo Udruzi i Ekomuzeju ‘Kuća o batani-Casa della batana’ za razvoj navedenih aktivnosti.

Projekt je započeo 2017. godine s ciljem razvoja novih pristupa za inovativno očuvanje, obnovu i promociju nematerijalne kulturne baštine, a zemlje partneri bile su Hrvatska, Italija, Austrija, Mađarska, Poljska i Slovenija.

Kroz projekt je izrađena zajednička transnacionalna strategija za upravljanje ekomuzejima koji se djelomično ili u potpunosti posvećuju očuvanju nematerijalne kulturne baštine.

Održane su i praktične obuke o konceptima upravljanja i očuvanja nematerijalne baštine, o potencijalima kreativnih industrija i storytellinga u službi kulturnog turizma.

Osim toga, izrađen je didaktički set koji je distribuiran na lokalnoj razini u osnovnim školama kao dio pilot projekta, te je izrađena mobilna aplikacija ”Batanina baštinska šetnja-Batana heritage walk”.

Navedena je aplikacija zamišljena kao pomorska šetnja Rovinjem kroz dvadeset točaka od interesa,  a oprema za prezentaciju dijela aplikacije napravljena je također u izložbenom prostoru Ekomuzeja.

Važno je istaknuti i potpisivanje sporazuma s Istarskom razvojnom turističkom agencijom-IRTA s ciljem zajedničkog nastupa u promociji nematerijalne kulturne baštine u kontekstu razvoja održivog turizma u Istri.

Više o rezultatima moguće je pronaći na stranici projekta: https://www.interreg-central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html

Didaktički set moguće je pregledati i preuzeti sa sljedećeg linka: http://batana.org/hr/aktivnosti/novosti/culturecovery-knjizica-aktivnosti—kreativna-i-edukativna-aktivnost-za,101.html