Accessibility icon
07.09.2018

Konferencija za novinare “Ulaganje u obrazovanje i obrazovne ustanove na području Grada Rovinja-Rovigno“

 

U petak, 7. rujna 2018. godine održana je konferencija za novinare na temu ulaganja u obrazovanje i obrazovne ustanove na području Grada Rovinja-Rovigno, na kojoj su sudjelovali gradonačelnik dr.sc. Marko Paliaga dipl.oec. i pročelnica za društvene djelatnosti Edita Sošić Blažević.

“Ulaganjem u obrazovanje, za koje smo izdvojili značajna sredstva u gradskom proračunu, stvorili smo preduvjete za daljnje kvalitetno školovanje naših najmlađih” – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.

 

 

Grad Rovinj-Rovigno (su)financira udžbenike za učenice i učenike osnovnih škola na području grada za započetu školsku godinu, te su za tu namjenu u gradskom proračunu osigurana sredstva u iznosu od 240.000,00 kuna, odnosno za:

  • jednokratne novčane pomoći obiteljima sa prebivalištem na području grada Rovinja, koje udovoljavaju socijalni uvjet (temeljem rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb) ili uvjet prihoda (dokazom da prihod po članu obitelji u zadnja tri mjeseca koji prethode mjesecu u kojem je zahtjev podnesen ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna) – za učenike nižih razreda (1.-4.) u iznosu od 500,00 kuna a za učenike viših razreda (5.-8.) u iznosu od 800,00 kuna. Ista se ne odobrava učenicima koji su ostvarili pravo na besplatne udžbenike po nekoj drugoj osnovi. U tijeku je prikupljanje zahtjeva, odnosno do 30. rujna 2018.
  • financiranje nabave udžbenika i radnih bilježnica za učenike koji uče talijanski jezik u osnovnim školama V. Nazora i J. Dobrile s ciljem poticanja učenja talijanskog jezika kao jezika sredine te se ujedno osiguravaju besplatni udžbenici i radne bilježnice iz hrvatskog jezika za učenike osnovne talijanske škole B. Benussi. Pravo na udžbenike i radne bilježnice imaju učenici koji pohađaju osnovne škole na području grada Rovinja i imaju prebivalište na području grada Rovinja. Radi se o ukupno 806 udžbenika i radnih bilježnica iz talijanskog jezika te o 134 udžbenika i radnih bilježnica iz hrvatskog jezika. Udžbenici i radne bilježnice će biti dostavljeni u škole i podijeljeni na početku školske godine te će učenici biti dužni vratiti udžbenike na kraju školske godine.

Opremili smo informatičke učionice u našim osnovnim školama – nabavljeno je 38 stolnih računala i 6 pametnih projektora/ploča u vrijednosti od 240.780,00 kuna.

U ovoj školskoj godini u osnovnim školama biti će uključeno devet pomoćnika u nastavi koji će se većim dijelom financirati iz projekta INkluzivne škole 5+. Grad godišnje sufinancira oko 60.000,00 kuna (15% ukupne godišnje vrijednosti projekta). Osim toga financirat će se jedan pomoćnik u nastavi za učenika koji nije odobren i pokriven iz projekta a za kojeg postoji potreba da ima pomoćnika u nastavi za što će grad osigurati cca. 20.000,00 kuna godišnje.

U prostorima TOŠ B. Benussi uređen je prostor za potrebe posebnog razrednog odjela. Prostor je  uređen posebnim podlogama i zaštitama za zidove te je opremljen didaktičkom opremom poput taktilnih oblika za hodanje, motoričke lopte, taktilne loptice sa svjetlom, vreće za odmaranje i dr., sve kako bi prostor bio u potpunosti u funkciji i na raspolaganju djece sa specifičnim obrazovnim potrebama. Za tu namjenu grad je izdvojio cca. 30.000,00 kuna.

Učenicima srednjih škola sufinancira se cca. 25% cijene mjesečne autobusne karte. Time se omogućava besplatan prijevoz učenicima budući da se preostali iznos osigurava iz državnog proračuna. Godišnje izdvajamo oko 100.000,00 kuna a subvenciju koristi 50-ak srednjoškolaca.

U svim osnovnim školama, uključujući i područni objekt u Rovinjskom Selu osigurana je usluga produženog boravka za učenike. U produženom boravku zaposleno je deset učiteljica/učitelja odnosno osiguran je rad za deset grupa učenika. Ova usluga je za roditelje besplatna a grad za istu izdvaja 1.325.000,00 kuna.

U osnovnim školama financiramo i rad stručnih suradnika, odnosno dva psihologa, jednog logopeda i od ove godine u TOŠ B. Benussi pedagoga na pola radnog vremena. Za tu namjenu grad izdvaja 279.200,00 kuna.

Djelomično se financira i nastava tjelesne i zdravstvene kulture radi održavanja dostignutog standarda. Time se osigurava izvođenje nastave za djevojčice i dječake posebno, za što grad izdvaja 164.700,00 kuna.

Za potpore (stipendije) učenicima i studentima izdvaja se 1,8 milijuna kuna godišnje za ukupno 168 stipendista.

Što se investicijskih ulaganja tiče uredila se ograda OŠ J. Dobrile u vrijednosti od 130.425,00 kuna, oličila se fasada OŠ V.Nazora za što je utrošeno 618.000,00 kuna te se uredio plato/okoliša TOŠ B. Benussi na što je izdvojeno cca. 110.000,00 kuna.

“U nizu mjera i aktivnosti koje poduzima gradska uprava, a kojima se doprinosi kvaliteti života ovog kraja istaknuo bi projekt izgradnje područnog vrtića u Rovinjskom Selu, odnosno objekt za dvije vrtićke jedinice i jednu jasličku u vrijednosti od cca. 9 milijuna kuna. Pored navedenih projekata, nastavljamo i s brojnim drugima, financijski manje izdašnim, ali ne i zato manje važnim projektima i programima čiji je cilj unaprijediti cjelokupni životni standard naših građana.” – zaključio je gradonačelnik Paliaga.

Fotogalerija