Accessibility icon
20.09.2018

Konferencija za novinare povodom predstavljanja Projekta približavanja gradske uprave i Gradskog vijeća mladima

U četvrtak, 20. rujna 2018. godine u prostorijama grada predstavljen je Projekt približavanja rada gradske uprave i Gradskog vijeća mladima. Na konferenciji za novinare uz gradonačelnika dr.sc. Marka Paliagu dipl.oec. nazočili su i pročelnica Upravnog odjela za društvene djelatnosti Edita Sošić Blažević, ravnatelj Strukovne škole Eugen Kumičić Emil Nimčević i ravnateljica Srednje škole Zvane Črnje Ingrid Sau.

Projekt je pokrenut u suradnji sa gradskim Savjetom mladih i sa ravnateljima rovinjskih srednjih škola.

„Na pokretanje projekta odlučili smo se jer smatramo da je potrebno da mladi sustavno uče o tome što je vlast, koja je uloga vlasti, koja su prava i odgovornosti građana u demokraciji, na koji ih način i pod kojim uvjetima mogu koristiti. Takvim učenjem potrebno je osposobiti učenika za aktivnoga i odgovornoga građanina koji sudjeluje u razvoju demokratske građanske kulture ili etosa svoje škole i grada.“ – istaknuo je gradonačelnik Paliaga.

U projekt će ukupno biti uključeno dvjestotinjak učenika četvrtih razreda srednjih škola i učenika trećih razreda koji nastavu prate po trogodišnjem programu te će se s provedbom započeti krajem listopada, odnosno početkom studenoga. Aktivnosti koje će se provoditi su slijedeće:

  • Prezentacija rada gradske uprave i Gradskog vijeća od strane predstavnika grada jednom godišnje u svakoj školi. Prezentacija će trajati 45 minuta te će ista biti dvojezična.
  • Susret s gradonačelnikom u trajanju od 60 minuta. Ideja je da gradonačelnik predstavi i približi svoj rad učenicima te da im se pruži prilika da mu otvoreno postave pitanja, daju prijedloge i primjedbe kako bi se pokušale maksimalno zadovoljiti njihove potrebe.
  • Organizacija tribina koje će voditi članovi Savjeta mladih u suradnji s predstavnikom grada i ravnateljima škola odnosno sa nadležnim profesorima. Aktualnu temu za pojedinu tribinu će odrediti predstavnik grada s ravnateljima i učenicima.
  • Učenicima će biti omogućeno da u određenom broju sudjeluju na sjednicama s ciljem da ih se upozna s načinom održavanja istih. Ravnateljima srednjih škola, odnosno nadležnim profesorima kontinuirano će se slati poziv i dnevni red održavanja sjednica Gradskog vijeća.

„Želimo približiti rad gradske uprave i Gradskog vijeća mladima koji će na taj način biti informirani o aktualnim pitanjima, problemima i primjerima dobre prakse našega grada; da svojim aktivnim uključivanjem doprinesu razvoju naše zajednice te danas sutra postanu odgovorni nositelji našeg društva.“ – zaključio je Paliaga.