Accessibility icon
11.10.2021

Konačni rezultati dopunskog izbora članova Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno iz reda pripadnika talijanske nacionalne manjine provedenog 3.listopada 2021.