Accessibility icon
26.11.2018

Komunikacijske kutije u rovinjskim srednjim školama

U petak, 23. studenoga 2018. godine gradski Savjet mladih postavio je komunikacijske kutije u tri rovinjske srednje škole s ciljem da se svi učenici uključe te svojim komentarima i prijedlozima doprinesu gradu po svojoj mjeri.  Aktivnost je provedena u sklopu projekta približavanja rada gradske uprave i Gradskog vijeća mladima.

Projekt je pokrenut u suradnji sa gradskim Savjetom mladih i sa ravnateljima rovinjskih srednjih škola.

U projekt će ukupno biti uključeno dvjestotinjak učenika četvrtih razreda srednjih škola i učenika trećih razreda koji nastavu prate po trogodišnjem programu te će se s provedbom započeti krajem listopada, odnosno početkom studenoga.

Aktivnosti koje će se provoditi su slijedeće:

  • Prezentacija rada gradske uprave i Gradskog vijeća od strane predstavnika grada jednom godišnje u svakoj školi. Prezentacija će trajati 45 minuta te će ista biti dvojezična.
  • Susret s gradonačelnikom u trajanju od 60 minuta. Ideja je da gradonačelnik predstavi i približi svoj rad učenicima te da im se pruži prilika da mu otvoreno postave pitanja, daju prijedloge i primjedbe kako bi se pokušale maksimalno zadovoljiti njihove potrebe.
  • Organizacija tribina koje će voditi članovi Savjeta mladih u suradnji s predstavnikom grada i ravnateljima škola odnosno sa nadležnim profesorima. Aktualnu temu za pojedinu tribinu će odrediti predstavnik grada s ravnateljima i učenicima.
  • Učenicima će biti omogućeno da u određenom broju sudjeluju na sjednicama s ciljem da ih se upozna s načinom održavanja istih. Ravnateljima srednjih škola, odnosno nadležnim profesorima kontinuirano će se slati poziv i dnevni red održavanja sjednica Gradskog vijeća.
Fotogalerija