Accessibility icon
05.06.2020

«Komunalni servis» započeo s odvojenim prikupljanjem zelenog otpada

S ciljem smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, Komunalni servis-Servizio comunale d.o.o., Rovinj-Rovigno, započeo je s novim mjerama gospodarenja otpadom na području grada te je u sklopu pružanja javne usluge koncem svibnja započeo s odvojenim prikupljanjem zelenog otpada nastalog procesom vrtlarenja i uređenja okućnica.

Zeleni otpad se prikuplja u sklopu terminskog plana prikupljanja miješanog komunalnog otpada (zelene kante) u toku istog dana, na način da se s posebnim komunalnim vozilom sakupljaju vreće sa zelenim otpadom, jedna do dvije, koje građani ostave pokraj zelene kante za miješani Komunalni otpad.

Zeleni otpad je po svom sastavu klasificiran u kategoriju biootpada u kojeg spada: pokošena trava, lišće, ostaci obrezane zelene živice, ostaci biljaka, ljetnica prilikom sadnje, uređivanja okućnica i vrtova. U vreće sa zelenim otpadom ne smiju se odlagati granje i ostaci obrezanih stabala, a ukoliko građani imaju potrebe za odvozom granja i stabala, mogu se slobodno obratiti Komunalnom servisu na tel. br. 815-757 ili poslati zahtjev putem elektroničke pošte: komunalniservis@rovinj.hr.

Tako odvojeno prikupljen zeleni otpad, odvozi se na privremeno skladištenje u komunalno servisnu zonu Lokva Vidotto s koje se od strane ovlaštenih sakupljača i oporabitelja isti prevozi dalje u hrvatske kompostane na biološku aeorobnu uporabu u svrhu proizvodnje kvalitetnog komposta koji hrani biljke, osigurava prozračnost tla i sprječava isušivanje.
Cilj ove mjere je zadovoljiti zakonske smjernice Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske te Europske Direktive, koje propisuju smanjenje količina miješanog komunalnog otpada za 50% do 2022.godine u odnosu na 2015.godinu i time izbjeći penale, odnosno plaćanje takozvane poticajne naknade. Ovom se mjerom planira smanjiti udio u količini miješanog komunalnog otpada na području Grada Rovinja-Rovigno, za otprilike 8-10% godišnje, čime bi se do 2022. godine uspjeli postići zadani zakonski okviri.

Iz Komunalnog servisa-Servizio comunale zahvaljuju svim korisnicima na dosadašnjem trudu te ih pozivaju da se odgovorno pridržavaju navedenih mjera i odvajaju zeleni otpad na način da ga odlažu u zasebnu vreću i ostave pored spremnika za miješani komunalni otpad (zelene kante) u dane prikupljanja istog kako bi zajedničkim snagama doprinijeli većem smanjenju količine miješanog komunalnog otpada na području grada, kao i razvoju kružnog gospodarstva u kojem se iskoristivi resursi zadržavaju u gospodarstvu kako bi se ponovno upotrebljavali i tako stvarali novu vrijednost.