Accessibility icon
09.05.2018

Jednoglasno usvojen prijedlog Programa rada za 2018. Savjeta mladih

Na 4. sjednici Gradskog vijeća jednoglasno je usvojen prijedlog Programa rada za 2018. Savjeta mladih Grada Rovinja-Rovigno koji je obrazložila predsjednica Savjeta Maura Čabran.

Savjet mladih u svom radu zagovara aktivno uključivanje mladih u javni život s ciljem informiranja i savjetovanja mladih, te promicanja njihovih potreba i interesa.

S tim ciljem Savjet mladih aktivno će se uključiti u prikupljanje podataka o interesima mladih, komunikaciju s drugim Savjetima mladih i drugim organiziranim oblicima djelovanja mladih radi prikupljanja podataka o mladima. Nadalje, kroz socijalno poduzetništvo motivirati će se mladi da se ekonomski uključe u stvaranje boljih preduvjeta za život i rad u zajednici.

Savjet mladih razvijati će okruženje za mlade kroz različite kulturne, sportske, volonterske, društvene i medijske aktivnosti. S tim ciljem podupirati će i inicirati suradnju lokalne zajednice i obrazovnih institucija.

Fotogalerija