Accessibility icon
10.05.2018

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ROVINJ – ROVIGNO , HR-52210 Rovinj, Trg Matteotti 2

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru:

  • građenje građevine infrastrukturne namjene – pristupna cesta gradskom groblju u Rovinju, na katastarskim česticama č. 9270/3, k.č. 9270/5, k.č.9270/6, k.č.9270/7, k.č.9268/11, k.č.9679/1, zgr.č.3584, k.č.9271/2, k.č.9271/3, k.č.9679/3, k.č.2590/31, k.č.2586/21, k.č.2590/15, k.č.2586/13, k.č.9678/1 i k.č.2586/20 sve k.o. Rovinj.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.05.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za        izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti  dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.