Accessibility icon
11.05.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ISTARSKI VODOVOD d. o. o.

HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2.b skupine vodoopskrbni cjevovod

na katastarskim česticama k.č.br. 10012, 2158/3, 2173/3, 2173/5, 2172/4, 2172/5, 2172/3, 2177/3 i 2158/4, sve k.o. Rovinj (Rovinj, Monpaderno).

2.U uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem e-maila: senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272.

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.05.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika, uz prethodnu najavu..

4.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

5.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.