Accessibility icon
03.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole

Javni poziv za uvid u spis predmeta

ISTARSKI VODOVOD d. o. o.

HR-52420 Buzet, Sv. Ivan 8

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava, 2.b skupine

na katastarskim česticama: 1060/Z, 1178/Z, 1181/Z, 1185/Z, 1242/Z, 1245/Z, 1252/Z, 1410/Z, 1498/Z, 9633/1, 9689/3, 9689/5, 9689/6, 9689/7, 9689/1, 9689/29, 9689/30, 9689/32, 9689/33 k.o. Rovinj (Rovinj, stari grad).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.04.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2, prostorija br. 28/III.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika upitom poslanim na mail sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.