Accessibility icon
19.04.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO d.o.o., HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

– dostavlja se

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za

  • zahvat u prostoru infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2. skupine- gradnja fekalne kanalizacije predjela Borik i Bolničko naselje u Rovinju

na katastarskim česticama k.č. k.č. 2045/7, 2045/11, 2067/1, 2089/2, 2046/31, 2046/34, 10017/1, 10111/3, 2090/64, 10114,10113, 10115, 2090/28, 2090/2, 2090/56, 2091/6, 10018, 2091/1,2091/2, 2092, 2093/1, 10023, 2470/16, 2470/28, 10112, 2472/2, 2470/1, 10025, 2472/5, 2470/17, 2090/1, 2090/31, 3855/Z, 3854/Z, 2090/87, 2090/37, 2486, 2488, 2489, 2495/1, 2495/2, 3489/Z, 2510/9, 10024/2, 2516/5, 2512/1, 2046/Z, 2520/2, 2520/11, 2520/1, 2520/24, 10029/1, 2517/4, 10180, 10023/2, 10023/3, 2523/6, 2523/5, 2523/2, 2524/1, 2520/23, 2524/2, 2465/2, 2487/1, 4011/Z i 2096/2 sve k.o. Rovinj.

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.