Accessibility icon
10.03.2022

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BORIS PETRIĆ, HR-52210 Rovinj, V.ROSSETTO 5

ALEN PETRIĆ, HR-52210 Rovinj, V.ROSSETTO 5

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) mješovite namjene (stambeno poslovna), 2.b skupine – s četiri (4) stambene jedinice i poslovnim prostorom ugostiteljske namjene

na katastarskoj čestici 10446 (nastala od k.č.3560/1 Z i 3560/2 Z obje k.o.Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, V. Rossetto 5).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.03.2022 u 10:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, III kat, soba 27. Uz obaveznu najavu na tel. 805-269 ili mail: jasmina.orbanic.zufic@rovinj-rovigno.hr.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE,

ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA

Ivan Begić, dipl.iur., v.r.