Accessibility icon
14.07.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VEBIJA SEIDOVIĆ

HR-52210 Rovinj, S.SCHIAVONE 14

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 9221/3 k.o. Rovinj (Rovinj, ulica S. Schiavione 14).

2.U uvjetima proglašene pandemije bolesti COVID-19 u Republici Hrvatskoj, potrebno je postupiti prema uputama i odlukama Stožera civilne zaštite RH, te svoj dolazak u prostorije Gradske uprave unaprijed najaviti putem e-maila: senada.sejfo@rovinj-rovigno.hr ili na br. tel. 052/805-272.

3.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.07.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika, uz prethodnu najavu..

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA IZDAVANJE AKATA

Senada Sejfo, dipl.ing.arh.