COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
29.10.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JOŽE KRESINA, HR-52210 ROVINJ, GRIPOLE 53

1.Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine stambene namjene, 3.b skupine

na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 3171/3 Z k.o. Rovinj (Rovinj, Gripole br. 55).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11. 11. 2019. u 08:30 sati, na lokaciji – u ovom Upravnom odjelu u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III osobno ili putem punomoćenika.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE  AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.