Accessibility icon
23.09.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIA ČRNAC ROCCO, HR-52210 ROVINJ, RATARSKA 4A

CLAUDIO ROCCO, HR-52210 ROVINJ, RATARSKA 4

1.Pozivaju se Ian Whitmore, US-8525 Lane Scottsdale Arizona, East Feathersong 11148; Dusanka Trbojevic, GB-N1 7AY London, Arlington Avenue 74, Flat 26 i Vladimir Milan Trbojevic, GB-N1 7AY London, Arlington Avenue 74., na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine, 2.b skupine zamjenska građevina stambene namjene-obiteljska građevina sa dvije stambene jedinice

na postojećoj građevnoj čestici k.č. 9538/1 k.o. Rovinj (Rovinj, Mazzinijeva ulica br.17).

2.Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.10.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br.26.

3.Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4.Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.