Accessibility icon
02.09.2019

Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽELJKA LONČARIĆ, HR-52210 ROVINJ, STARČEVIĆA ANTE 39B

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (dogradnja) stambene namjene, 2. skupine dogradnja vanjskih stepenica bez promjene broja stambenih jedinica

na katastarskoj čestici 9223/27 k.o. Rovinj (Rovinj, A. Starčevića 39c).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.09.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Rovinj, Trg Matteotti 2, III kat, soba 27.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO

PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE

AKATA

Ivan Begić, dipl.iur.