Accessibility icon
07.12.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ZORAN BUBALO, HR-52210 ROVINJ, N.TOMMASEA 3

1. Poziva se Chersini Duilio, Tortona (AL), Strada privata cuneo 5.int.1, Italija, vlasnik nekretnine     označene kao k.č.9084/2 k.o.Rovinj-nekretnina koja neposredno graniči sa nekretninom za koju se         izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine stambene namjene , 2. skupine,

na građevnoj čestici k.č. 9084/7 k.o. Rovinj (Rovinj, ulica Josipa Voltića).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.12.2017. u 09:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje  akata, III. kat, soba br.26.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti       dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove   ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo   stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.