Accessibility icon
09.11.2017

JAVNI POZIV ZA UVID U SPIS PREDMETA

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

                  VLADIMIR IVANČIĆ, HR-52210 ROVINJ, M.SELLE 3

dostavlja se

1.  Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene , 2. skupine, na  k.č. 7794/9 k.o. Rovinj (Rovinj, D.Gervais br.13).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.11.2017. u 10:00 sati, na lokaciji – Odsjek za izdavanje akata, III. kat, soba br. 26.

3.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti  dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

Pročelnik

Ivan Begić, dipl.iur.