Accessibility icon
31.08.2017

Javni poziv za uvid u spis predmeta

DRAGUTIN ČELINA, HR-10000 ZAGREB, ULICA JOSIPA VOGRINCA 5

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
    • građenje građevine stambene namjene – višestambena zgrada, 2. skupine, na  k.č.br. 2046/17 (nastala od postojećih: k.č.br. 2046/17 i 2046/18, sve k.o. Rovinj) k.o. Rovinj (Rovinj, Valsavie bb).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 14.09.2017 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel u Gradu Rovinju-Rovigno, Trg Matteotti 2., prostorija br. 28/III.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJE AKATA
Ivan Begić, dipl.iur.