Accessibility icon
15.04.2020

Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA ROVINJ-ROVIGNO društvo s ograničenom odgovornošću za djelatnosti javne odvodnje, HR-52210 Rovinj, Trg Na Lokvi 3a

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
  • građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (odvodnja odpadnih voda), 2.b skupine -ogranak kanalizacije sanitarnih otpadnih voda dijela ulica V.Širola Paje, Prolaz M.Macana i Prolaz M.Maretić u Rovinju

na katastarskim česticama k.č.10103, k.č. 9170/6, k.č. 9174/2, k.č. 9170/8, k.č. 9170/5, k.č. 9181/7, k.č. 9186/13, k.č. 9185/14 i k.č. 9185/17 k.o. Rovinj (Rovinj).

  1. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti br.2, III.kat, soba br 26.
  • Pozivaju se građani da svu komunikaciju prema Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za vrijeme trajanja epidemije Covid-19, a vezano za javne uvide obavljaju putem elektroničke pošte djelatnika, čiji se kontakti nalaze se na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno.
  1. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, upitom poslanim na mail službenika ivana.matijevic.horvat@rovinj-rovigno.hr ili na broj tel. 052/ 805-208, a za uvid treba dostaviti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu
  2. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

PROČELNIK

Ivan Begić, dipl.iur.

 

 

Dokumenti