Accessibility icon
29.06.2017

JAVNI POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA ULAGANJE U PODUZETNIČKU ZONU GRIPOLE-SPINĖ

U cilju istraživanja zainteresiranosti poduzetnika raspisuje se Javni poziv za iskazivanje interesa za ulaganje u dio Poduzetničke zone Gripole-Spinè u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno, i to za 3 (tri) građevinske čestice ukupne površine 13.223 m2, sve sukladno grafičkom prikazu, koji čini sastavni dio ovog Javnog poziva.

Za područje zone na snazi je Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Gripole-Spinè („Službeni glasnik Grada Rovinja-Rovigno“ broj 8/10 i 3/14).

Područje obuhvata Poduzetničke zone nalazi se na krajnjem istočnom dijelu Grada Rovinja-Rovigno na izlazu prema Rovinjskom Selu, kojoj se pristupa s državne ceste D303 (Rovinj-Sošići, smjer Rijeka odnosno Slovenija) te novim izgrađenim prometnicama unutar zone.

Moguće djelatnosti unutar zone su:

  1. proizvodne djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš,
  2. uslužne djelatnosti kao što poslovni, upravni, uredski, trgovački i uslužni sadržaji, skladišni prostori, usluga održavanja i čuvanja plovila i sl.,
  3. trgovačka djelatnost osim trgovačkih centara,
  4. servisna djelatnost.

Poslovne ponude (pisma namjere) s prilozima dostavljaju se u pisanom obliku s naznakom «Poslovna ponuda (pismo namjere) za Poduzetničku zonu Gripole-Spinè» na adresu: Grad Rovinj-Rovigno, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, zaključno do 28. srpnja 2017. godine.

Više informacija o Javnom pozivu možete pronaći na ovom linku (PDF).