Accessibility icon
04.09.2020

Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju – Rovigno

Zakon o prostornom uređenju ( NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i zaključka Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, KLASA/CLASSE: 350-05/19-02/100, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/3-20-87 od 27. kolovoza 2020. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
MONTEPOZZO-LACONOVO U ROVINJU – ROVIGNO

 

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju – Rovigno, bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju od 07. rujna do 07. listopada 2020. svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.
  1. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju – Rovigno održat će se četvrtak 24. rujna 2020. godine u 17,00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju.
  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do 07. listopada 2020. godine na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, ili na e-mail: urbanizam@rovinj-rovigno.hr ili upisati u Knjigu primjedbi u ulaznom holu Gradske uprave.
  1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.
  1. Tijekom perioda trajanja javne rasprave (javni uvid i javno izlaganje) svi sudionici moraju se pridržavati utvrđenih preporuka i mjera Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno, obzirom na epidemiološku situaciju s COVID-19.

Urbanistički plan uređenja Montepozzo-Laconovo u Rovinju – Rovigno

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno