Accessibility icon
02.11.2017

JAVNA RASPRAVA O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA LACOSERCIO ISTOK U ROVINJU-ROVIGNO

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13 i 65/17) i zaključku Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, KLASA/CLASSE:  350-05/16-02/73, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01-17-41 od 30. listopada 2017. godine Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje:

JAVNU RASPRAVU
O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
 LACOSERCIO ISTOK U ROVINJU-ROVIGNO

 

  1. Prijedlog Urbanističkog plana uređenja Lacosercio Istok u Rovinju-Rovigno bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju od 10. studenog do 11. prosinca 2017. svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr/prostorno-uredenje-gradnja-i-okolis/dokumenti-prostornog-uredenja/planovi-cija-je-izrada-u-tijeku/javna-rasprava-za-upu-lacosercio-istok/.
  2. Javno izlaganje Urbanističkog plana uređenja Lacosercio Istok održat će se 22. studenog 2017. godine u 17,00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju.
  3. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do 11. prosinca 2017. godine na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, ili upisati u Knjigu primjedbi.
  4. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno