Accessibility icon
08.07.2021

Javna rasprava o prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso i s tim u vezi V izmjena i dopuna PPUG-a u Rovinju-Rovigno u jedinstvenom postupku – IZMJENA

Temeljem Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i zaključaka Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, KLASA/CLASSE: 350-05/21-02/02, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/2-21-89 od 08. srpnja 2021. godine i KLASA/CLASSE: 350-05/21-02/02, URBROJ/NUMPROT: 2171-01-05-01/2-21-96 od 19. srpnja 2021. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje ispravak objave javne rasprave:

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA

TURISTIČKE ZONE MONSENA – VALDALISO

I S TIM U VEZI V IZMJENA I DOPUNA PPUG-A U ROVINJU-ROVIGNO

 U JEDINSTVENOM POSTUPKU

  1. Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso i s tim u vezi V. ID PPUG-a u Rovinju-Rovigno bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju, za Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso u periodu od petka 16. srpnja do petka 30. srpnja 2021, a za Prijedlog V. ID PPUG-a u periodu od petka 16. srpnja do subote 14. kolovoza 2021. svakim radnim danom od 8.30 do 15.00 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno www.rovinj-rovigno.hr.

 

  1. Javno izlaganje prijedloga Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso i s tim u vezi V. izmjena i dopuna PPUG-a u Rovinju-Rovigno održat će se u četvrtak 22. srpnja 2021. godine u 17,00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita 12 u Rovinju.

 

  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja turističke zone Monsena – Valdaliso mogu se dostavljati do 30. srpnja 2021, na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili na e-mail: urbanizam@rovinj-rovigno.hr ili upisati u Knjigu primjedbi.

 

  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana V. ID PPUG-a mogu se dostavljati do 14. kolovoza 2021. na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj ili na e-mail: urbanizam@rovinj-rovigno.hr ili upisati u Knjigu primjedbi.

 

  1. Tijekom perioda trajanja javne rasprave (javni uvid i javno izlaganje) svi sudionici moraju se pridržavati utvrđenih preporuka i mjera Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno, s obzirom na epidemiološku situaciju s COVID-19.

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno