Accessibility icon
26.10.2020

Javna rasprava o prijedlogu izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju – Rovigno

Sukladno članku 96. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i zaključku Gradonačelnika Grada Rovinj-Rovigno, klasa/classe: 350-05/20-02/36, urbroj/numprot: 2171-01-05-01/3-20-84, od 26. listopada 2020., Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno objavljuje:

 

JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA

ŠIREG PODRUČJA GIMNAZIJE U ROVINJU – ROVIGNO

 

  1. Prijedlog izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno, bit će izložen na javni uvid, u ulaznom holu Gradske uprave, Trg Matteotti 2, u Rovinju od 04. studenog do 19. studenog 2020. svakim radnim danom od 8.30 do 15.30 sati i na web stranicama Grada Rovinja-Rovigno rovinj-rovigno.hr.

 

  1. Javno izlaganje izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije u Rovinju-Rovigno održat će se u četvrtak studenog 2020., u 17,00 sati u velikoj sali Doma kulture, Trg maršala Tita bb u Rovinju.

 

  1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na Prijedlog Plana mogu se dostavljati do studenog 2020. na adresu: Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja, Trg Matteotti 2, 52210 Rovinj, ili na e-mail: urbanizam@rovinj-rovigno.hr ili upisati u Knjigu primjedbi u ulaznom holu Gradske uprave.

 

  1. Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku, i koji nisu čitko napisani i potpisani imenom i prezimenom uz adresu podnositelja, neće se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi.

 

  1. Tijekom perioda trajanja javne rasprave (javni uvid i javno izlaganje) svi sudionici moraju se pridržavati utvrđenih preporuka i mjera Stožera civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno, obzirom na epidemiološku situaciju s COVID-19.

 

 

Upravni odjel za prostorno planiranje,

zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno

 

 

Dokumenti