Accessibility icon
03.12.2019

Izvješće o provedenom savjetovanju s zainteresiranom javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Rovinja – Rovigno