Accessibility icon
15.05.2024

Izvješće o provedenom savjetovanju s javnošću – Nacrt prijedloga Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje liste reda prvenstva za kupnju stanova po Programu društveno poticane stanogradnje na području grada Rovinja-Rovigno