COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
22.08.2019

Izvješće o izvršenim mjerama deratizacije i dezinsekcije u gradu Rovinju u razdoblju siječanj – lipanj 2019. godine

Programom mjera deratizacije i dezinsekcije Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije u Gradu Rovinju u 2019. godini predviđene su dvije sustavne deratizacije, akcije kontrola brojnosti (dezinsekcija) komaraca kroz ljetni period i deratizacija i dezinsekcija protiv komaraca na poziv stanovnika i komunalnog redarstva kroz cijelu godinu.

Prva akcija sustavne deratizacije obavljena je od 7. svibnja do 24. svibnja.

Akcija je provedena u naseljima Rovinj, Kukuletovica i Rovinjsko Selo.

Prije akcije su na javna mjesta postavljeni plakati o provedbi deratizacije. Mamci su postavljeni u označene deratizacijske kutije na zaklonjena mjesta, nedostupna djeci, domaćim životinjama i pticama, a uvijek uz prisustvo predstavnika stanara ili vlasnika objekta.

Najčešća mjesta obrade su podrumi, garaže ili tavanski prostori gdje su mamci postavljeni u zatvorenim kutijama s istaknutim mjerama opreza.

Korišteni su mamci u rasutom i parafiniziranom obliku, na biljnom nosaču čime je mogućnost neželjenih i neciljanih otrovanja kućnih ljubimaca svedena na minimum.

Na deratizacijskim kutijama su istaknute obavijesti za postupanje u slučaju neželjenih otrovanja.

Za vrijeme cijele akcije je vođena interna evidencija objekata koji su obrađeni.

Tijekom svibnja i lipnja Zavod je obavljao i mjere kontrole brojnosti komaraca.

Larvicidni tretman počeo je 7. svibnja. O tretiranim leglima je vođena posebna evidencija i larvicidni tretman je ponovljen svaka cca 3 – 4 tjedna koliko je predviđeno djelovanje larvicida.

Adulticidni tretmani, zbog vremenskih prilika, i male brojnosti komaraca su tijekom lipnja provedeni samo u dva navrata i to:

  1. lipnja – Bolničko naselje, Borik, Centener, Cuvi, Valpleri i
  2. lipnja – Valbruna jug i sjever, Lamanova, Lacosergio.

Svakom adulticidnom tretmanu je prethodio obilazak terena koji je predviđen za tretiranje i uklanjanja legla te tretman protiv ličinki komaraca.

Na poziv stanovnika na području Grada Rovinja u 2019. godini bilo je ukupno 12 intervencija deratizacije.