Accessibility icon
28.08.2020

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA GIMNAZIJE U ROVINJU-ROVIGNO

Na temelju stavka 1., članka 88. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata Grada Rovinja-Rovigno daje:

OBAVIJEST O IZRADI PROSTORNOG PLANA

Temeljem Odluke o izradi izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja šireg područja Gimnazije („Službeni glasnik“ Grada Rovinja-Rovigno br. 10/2020) započeta je izrada:

IZMJENA I DOPUNA DETALJNOG PLANA UREĐENJA ŠIREG PODRUČJA GIMNAZIJE U ROVINJU-ROVIGNO

Detaljne obavijesti o tijeku izrade navedenih izmjena i dopuna mogu se dobiti u pozivom na broj 052/805-250 Odsjek za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Rovinja-Rovigno, Trg Matteotti 2/IV, Rovinj-Rovigno.