Accessibility icon
29.11.2019

Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Sveti Vid–San Vein i Valbruna u Rovinju-Rovigno/Izvješće o javnoj raspravi