Accessibility icon
05.06.2017

Potpisivanje Ugovora o financiranju malih projekata

DRUŠTVU OSOBA SA INVALIDITETOM ODOBRENA SREDSTVA NA NATJEČAJU «MALI PROJEKTI ZA BOLJE SUTRA»

U ponedjeljak, 5. lipnja, službeno je potpisan u gradskoj palači Ugovor o financiranju malih projekata između Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva i Društva osoba s invaliditetom Rovinj u nazočnosti predstavnika Grada Rovinja.

Društvu osoba sa invaliditetom je dodijeljeno 8.241 kuna od Fonda gradova i općina čiji je član i Grad Rovinj, za provedbu projekta «Čovjek na mjesecu», kandidiranog na natječaj «Mali projekti za bolje sutra».

Ukupna vrijednost natječaja ove godine iznosila je 200.000,00 kn, a prijavitelji su pojedinačno najviše mogli dobiti 15.000,00 kn.

«Često se priča o velikim promjenama i projektima, međutim svjedoci smo da upravo takvi manji projekti doprinose napretku kako u razvoju civilnog društva, tako i u razvoju svakoga grada. Iz tog je razloga takav čin iznimno bitan za nas grad. Grad Rovinj financira oko 70 udruga od kojih se njih 15 bavi socijalnom i zdravstvenom djelatnošću», izjavio je gradonačelnik Marko Paliaga. Također, podsjetio je i da Grad sudjeluje i na brojnim humanitarnim akcijama.

Upraviteljica Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva, Helga Glavan Može, naglasila je da iako 200.000 kuna nije velik iznos u usporedbi sa natječajima koja raspolažu sa većim Fondom, cilj samog natječaja jest taj da se potiče voditelje projekta da uključuju širu zajednicu te da aktiviraju velik broj volontera i građana, kako bi se stvorilo zajedništvo koje se današnjim načinom života polako gubi. «Ovo je ujedno jedan način poticanja udruga da osmisle, pripreme i kandidiraju projekte, te da ih provedu i podnesu izvještaj, što je zapravo jako dobra priprema kako bi projekte mogle kandidirati na većim natječajima te na taj način povući sredstva iz drugih izvora osim gradskog proračuna».

Sa ciljem stvaranja interaktivnog i inkluzivnog javnog prostora, projekt «Čovjek na mjesecu» predviđa postavljanje senzorne skulpture koja,  osim što je interaktivna, vizualno i estetski primamljiva (forma i oblik mjeseca), biti će pristupačna svima a posebno djeci s teškoćama u razvoju. Izgradnjom skulpture koja će biti postavljena u Centru M.A.R.E. u rujnu omogućiti će se djeci s područja Rovinja koja imaju različite razvojne teškoće da jednako kao i ostala djeca iskuse zabavne i stimulativne senzorne podražaje, objasnile su predsjednica Društva osoba s invaliditetom Mirjana Kmačić Pellizzer i Jelena Petranović, koja je uz Hanu Kolić iz Pule, autorica skulpture.

Fotogalerija