Accessibility icon
11.03.2020

Odluka Stožera za civilnu zaštitu Grada Rovinja-Rovigno

Na današnjoj sjednici Stožera za civilnu zaštitu Grada Rovinja-Rovigno donijeta je Odluka o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u Istri.

Važno je naglasiti kako je situacija pod kontrolom, te nema razloga za paniku ili strah. Spomenute mjere donijete su s osnovnim i glavnim ciljem da se na taj način suzbije i spriječi u samome startu bilo kakva mogućnost pojave epidemije u Gradu i Županiji, kako bi, obzirom na širenje virusa u ostalim zemljama, izbjegli situaciju poput one kojoj nažalost trenutačno svjedočimo u susjednoj nam Italiji.

«Pozivamo sve građane da se pridržavaju uputa jer nam zdravlje i zaštita rizičnih skupina bolesnika mora biti svima na prvome mjestu, te ih ovim putem pozivamo na strpljenje i disciplinu kako bi ovaj period protekao što uspješnije i kako bi u što kraćem mogućem roku mogli nastaviti uobičajenim odvijanjem svakodnevnog života» poručili su gradonačelnik Marko Paliaga i načelnik Stožera CZ Rovinj-Rovigno Evilijano Gašpić.

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije Stožer civilne zaštite Grada Rovinja-Rovigno donio je odluku da se u Gradu Rovinju-Rovigno odgađaju do 14. travnja 2020. godine sva javna, sportska i kulturna događanja, javni skupovi i dječje priredbe. Privremeno se zatvaraju svi javni objekti i ustanove kojima upravlja Grad Rovinj-Rovigno i to:

  • Kazalište i kino „Antonio Gandusio“
  • Multimedijalni centar Grada Rovinja-Rovigno
  • Gradska knjižnica Matije Vlačića Ilirika
  • Muzej grada Rovinja-Rovigno
  • Sportske dvorane i tereni kojima upravlja poduzeće „Valbruna sport“
  • Objekti koje koriste udruge civilnog društva i sportske udruge grada Rovinja-Rovigno za svoje aktivnosti, te
  • Bazen Specijalne bolnice za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ za potrebe Plivačkog i Vaterpolo kluba „Delfin“.

Dvorane  ostaju  otvorene za potrebe škola, odnosno za odvijanje nastave tjelesnog odgoja.

Preporučuje se svim građanima grada Rovinja Rovigno da što je moguće manje koriste usluge Doma zdravlja radi očuvanja integriteta medicinskog sustava.

 

 

Zabrana okupljanja odnosi se na otvoreni i zatvoreni prostor. Slijedom rečenog,  u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. neće se izdavati Odobrenja za korištenje javne  gradske površine radi okupljanja, promidžbe ili inih aktivnost,  niti će davatelji gradskih prostora (Pučko otvoreno učilište, Valbruna sport) odobravati ikakve aktivnosti u prostorima kojima upravljaju.

 

 

Nalaže se  Komunalnom servisu Rovinj koje upravlja gradskim grobljem Laste da putem OJ Groblje izda preporuku o obavljanju pokopa pokojnika u krugu obitelji.

Vjenčanja u gradskoj vijećnici  u periodu od 11.03. do 14.04. 2020. obavljati će se u najužem krugu (bez svatova) o čemu će Ured gradonačelnika i Gradskog vijeća obavijestiti Matični ured u Rovinju-Rovigno.

Nalaže se Domu za starije  Domenico Pergolis  da ograniči kretanje svim pokretnim korisnicima isključivo na dvorište Doma i pod nadzorom.

 

 

Djelatnici gradske uprave, ustanova i poduzeća komunikaciju s građanima moraju svesti na  on-line komunikaciju (elektronička pošta) i komunikaciju putem pošte i telefona, a ukoliko to nije moguće dužni su komunicirati na udaljenosti od najmanje jednog metra, bez rukovanja.

Radno vrijeme svih ugostiteljskih objekata  ograničava se maksimalno do 23 sata.

Djelatnici gradske uprave, ustanova i poduzeća dužni su pridržavati se preporučenih higijenskih mjera i mjera opreza, izbjegavati bliski kontakt sa osobama koje imaju respiratorne simptome, održavati higijenu okoline i radnog mjesta u smislu čišćenja i dezinfekcije površina, predmeta i provjetravanja radnog prostora te isto preporučivati građanima/strankama  s kojima je u komunikaciji.