Accessibility icon
19.08.2020

Informacija o učeničkim i studentskim novčanim potporama Grada Rovinja-Rovigno za školsku/akademsku godinu 2020./2021.