Accessibility icon
28.06.2019

Informacija o učeničkim i studentskim novčanim potporama Grada Rovinja-Rovigno za školsku/akademsku godinu 2019./2020.