Accessibility icon
24.11.2017

Gradu Rovinj-Rovigno dodijeljena Povelja za uspješno provedenu Naj akciju u 2017. godini “Za nasilje nema opravdanja – Djeca ambasadori nenasilja”

Središnji koordinacijski odbor akcije „Gradovi i općine prijatelji djece“ na godišnjem savjetovanju koordinatora Akcije dodijelio je Gradu Rovinju-Rovigno Povelju za uspješno provedenu Naj akciju pod nazivom „Za nasilje nema opravdanja – Djeca ambasadori nenasilja“

Organizator akcije bilo je Gradsko društvo Crvenog križa Rovinj, a podržali su je osnovne škole Vladimir Nazor, Juraj Dobrile, Bernardo Benussi, Vladimira Gortana iz Žminja, Policijska postaja Rovinj, Dječje gradsko vijeće i Pučko otvoreno učilište.

Cilj akcije je podizanje svijesti djece, roditelja te stručne i šire javnosti o štetnosti svakog nasilja nad djecom i potrebi njegova sprječavanja. Akcijom se  želi ohrabriti djecu da samoinicijativno i pravovremeno poduzimaju raspoložive mjere za zaštitu svojih prava, želi se omogućiti djeci da se izraze i predlože odraslima na koje se sve načine mogu zaštiti njihova prava i kako mogu prevenirati nasilje nad i među djecom te senzibilizirati stručnu i širu javnost na problem nasilja nad i među djecom i osvijestiti značaj preventivnog djelovanja.