Accessibility icon
09.12.2020

Građanima Rovinja-Rovigno osiguran prostor za samoizolaciju

U okviru upravljanja zaštitom od širenja epidemije na području Istarske županije organiziran je prostor za  izolaciju za smještaj osoba kojima je propisana mjera samoizolacije a za istu nemaju uvjete u vlastitom prostoru i čije stanje ne zahtjeva hospitalizaciju. Grad Rovinj-Rovigno je, u okviru tog smještaja osigurao dio kapaciteta i za potrebe svojih građana, te stoga svaka osoba sa područja Grada može, u trenutku kada joj se propiše izolacija, zatražiti smještaj u prostoru organizirane karantene koja se nalazi na području Grada Pula-Pola.