Accessibility icon
30.11.2020

Građani zadovoljni kvalitetom komunalnih usluga

Grad Rovinj-Rovigno je u sklopu Sustava integralnog upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 proveo anketu (N=200) kojom je ispitao zadovoljstvo građana upravljanjem lokalne uprave na području Grada Rovinja-Rovigno.

Pritom je više od polovice ispitanih stanovnika reklo kako smatra da se situacija na tom području poboljšala od zadnjih izbora, pri čemu su u najvećoj mjeri navodili da se poboljšala kvaliteta komunalnih usluga (čistoća grada, odvoz smeća, uređenje okoliša, itd.).

Općenito gledano, stanovnici Grada Rovinja-Rovigno su najzadovoljniji čistoćom, komunalnim uslugama, sportskim sadržajem te infrastrukturom grada. S druge strane, najnezadovoljniji su sadržajima za mlade, a kao najveći problem Grada Rovinja-Rovigno ističu nedostatak parkirnih mjesta.

Stanovnici su općenito zadovoljni radom lokalne uprave, ponajviše radom gradonačelnika i gradskih poduzeća, te uglavnom smatraju da su gradonačelnik i njegov tim puno učinili za poboljšanje uvjeta života građana.

Većina ispitanika je zadovoljna svim projektima koji su provedeni ili se trenutno izvode. Među najkorisnijim projektima za građane ističu uređenje dječjih vrtića Rovinjsko Selo i Mondelaco (56%), izgradnju kanalizacijske mreže iz EU sredstava (56%), te uređenje bolnice Martin Horvat (55%).

Sve navedene buduće projekti su ocijenili važnima, a posebice se ističu autobusni kolodvor, pročistač otpadnih voda, obnova strukovne škole Eugena Kumičića i energetska obnova centralnog vrtića Neven. Među budućim projektima koji su najkorisniji za građane istaknuli su izgradnju autobusnog kolodvora Concetta (71%), izgradnju pročistača otpadnih voda Cuvi (45%) te obnovu strukovne škole Eugena Kumičića (41%).

Grad Rovinj-Rovigno provodi svake godine anketu o zadovoljstvu građana upravljanjem gradom kao jedan od oblika sudjelovanja građana u odlukama i radu Gradske uprave čija je svrha bolji uvid u potrebe stanovništva radi određivanja budućih prioriteta.