Accessibility icon
30.11.2018

Grad Rovinj-Rovigno uveo Sustav upravljanja kvalitetom ISO 9001 u cijeloj gradskoj upravi

Grad Rovinj-Rovigno među prvim je gradovima u Hrvatskoj koji je uveo Sustav integralnog upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 u cijeloj gradskoj upravi.

Quality Mangement System (QMS) tj. Sustav Upravljanja Kvalitetom (SUK) je tehnika čija je svrha:

  • kreirati jasnu gradsku viziju poslovanja,
  • odrediti standarde koje gradska administracija treba ispuniti,
  • poticati motivaciju među zaposlenicima,
  • postaviti jasne i mjerljive ciljeve djelatnicima,
  • uspostaviti jasnu organizacijsku kulturu.

Razmišljanje o potrebi za standardizacijom i uvođenjem Sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 Grad Rovinj – Rovigno započeo je još 2003. godine certifikacijom tadašnjeg odjela za Financije, razvoj i gospodarstvo. Certifikat je odobrila certifikacijska tvrtka Lloyd’s Register LRQA 24. studenoga 2003. godine.

Od tada se Upravljanje sustava kvalitetom provodilo samo u tom odjelu i bilo je svojevrsna priprema za uvođenje sustava u sve Upravne odjele Grada Rovinja-Rovigno

Kako se pokazala potreba za uvođenjem sustava upravljanja kvalitetom u sve odjele gradske uprave u listopadu 2017. godine intenzivno se započelo s radom što je rezultiralo da je dana 20. studenoga 2018. godine ISO 9001 : 2015 uveden u cijelu gradsku upravu Grada Rovinja – Rovigno. Certifikacijska tvrtka Lloyd’s Register LRQA odobrila je certifikat.

Certifikat ISO