Accessibility icon
23.09.2020

Grad Rovinj-Rovigno svoje stranice učinio pristupačnima osobama sa smanjenom sposobnosti za korištenje digitalnog sadržaja

U namjeri da sadržaje objavljene na svojoj službenoj web stranici učini pristupačne osobama sa smanjenom sposobnošću za korištenje digitalnog sadržaja, Grad Rovinj-Rovigno je dodao postavke pristupačnosti koje uključuju mogućnost povećanja teksta, kontrasta, ili prilagodbe fonta disleksiji.

Takvi se načini prikaza sadržaja objavljenog na službenim stranicama Grada Rovinja-Rovigno mogu lako uključiti klikom na čovječuljka koji se nalazi u gornjem desnom uglu web stranice.

Uz to, postavljeni su odgovarajuće alt atribute i title oznake na linkove i slike kako bi se one bile čitljive i putem čitača ekrana. Forme i ostali elementi su dobili također svoje adekvatne ARIA tagove koji služe uređajima za tumačenje sadržaja.

Postavke pristupačnosti na svojim stranicama dodala je i Turistička zajednica.

Fotogalerija