Accessibility icon
18.10.2023

Grad Rovinj-Rovigno prvi u Hrvatskoj usvojio Strategiju razvoja zelene infrastrukture

U Velikoj Sali Doma kulture je danas održana peta ovogodišnja sjednica Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, tijekom koje su vijećnici usvojili Prijedlog Odluke o usvajanju Studije i Strategije razvoja zelene infrastrukture Grada Rovinja-Rovigno za razdoblje 2022. do 2030. godine, izrađene u svrhu definiranja ciljeva, prioriteta, mjera i smjernica za razvoj zelene infrastrukture kao potencijal za ublažavanje utjecaja klimatskih promjena i za smanjenje, odnosno zaustavljanje njihovih negativnih posljedica na gradove i njihove stanovnike.

Time je Grad Rovinj-Rovigno postao prvi grad u Hrvatskoj koji je usvojio ovakvu strategiju.

 

Poboljšanje okolišnih uvjeta

Riječ je o izuzetno važnom dokumentu, posebice po pitanju ublažavanja posljedica klimatskih promjena kojima sve češće svjedočimo u svijetu. Naime, ulaganjem u zelene infrastrukture smanjuje se rizik od poplava kao jedne od najčešćih negativnih prirodnih pojava u Europi, promiče se očuvanje bioraznolikosti i zaštita prirode, omogućuje se hlađenje urbanih toplinskih otoka, poboljšavaju se okolišni uvjeti koji imaju neposredan utjecaj na zdravlje i dobrobit ljudi, stvaraju se nova radna mjesta i poslovne prilike, odnosno pozitivno se utječe na sva tri aspekta održivog razvoja – društveni, gospodarski i ekološki.

Najvažnije je značajke studije i strategije vijećnicima predstavio krajobrazni arhitekt Marko Sošić iz Studia Kappo. Glavni se ciljevi sadržani u planu tiču implementacije zelene infrastrukture u prostorno planskoj dokumentaciji, te praćenja stanja i unapređenja zelene infrastrukture, a glavne se smjernice odnose na očuvanje prirodnosti i biološke raznolikosti, te na uređenje parkovnih površina, dječjih igrališta plave infrastrukture te sportsko-rekreacijskih sadržaja.

 

Planirana izgradnja 15 novih javnih parkova

Namjeravaju se očuvati i regenerirati svi zaštićeni objekti prirode nacionalnog i regionalnog značaja kod kojih valja i unaprijediti njihova stanja geomorfološke, biološke i krajobrazne raznolikosti te prostorne karakteristike zbog kojih su zaštićeni, uz očuvanje i pospješenje raznolikosti staništa te stabilnost i otpornost biodiverziteta, stvaranje boljih uvjete staništa za zaštitu, rast i razvoj vrsta flore i faune, te unapređenje spoznajno-edukacijskog i turističkog potencijala.

Ovom je strategijom planirana obnova 11 postojećih, te izgradnja novih 15 parkova, od kojih 12 u Rovinju, 2 u Rovinjskom selu i jedan na Kokuletovici. Osim toga, predviđena je realizacija tri tematska parka u Rovinju i dva u Rovinjskom selu, uređenje devet novih dječjih igrališta, a spominje se i potreba za povećanjem za još dva nova sportsko-rekreacijska sadržaja.

 

Prilagodba klimatskim promjenama

Svakako je značajan dio i prilagodba klimatskim promjenama kojom se planira povećanje mreže drvoreda u naseljenim područjima, uređenje postojećih i novih zelenih parkirališta, te sprečavanje pojave erozije u obalnom području planskim zahvatima zaštite od vjetrovalnih utjecaja.

Za neiskorištena građevinska područja, novogradnje i rekonstrukcije objekata propisuju se mjere za smanjivanje potrošnje energije, veća energetska neovisnost kućanstava kao i dodatne mjere na povećanju učinkovitosti građenja stambenih i poslovnih objekata.

Krajobrazno uređenje zelenih površina građevinskih područja propisati će za individualne objekte i novogradnju različite mjere korištenja energije iz obnovljivih izvora koje će morati dugoročno svi primjenjivati.

Smjernice u području prilagodbe klimatskim promjenama uključuju i implementaciju najvažnije komponente obrazaca krajobrazne raznolikosti za regenerativni poticaj očuvanja i razvoja širokog raspona tipova staništa vrsta u zaštićenim objektima prirodne baštine i urbanoj sredini, stvaranje složene i povezane mreže zelenog sustava koridora od prirodnih šuma iz zaleđa do urbanih zelenih sustava formirajući raznolike mogućnosti za obitavalište vrsta faune, osiguravanje migriranja vrsta iz jednog staništa u drugo umreženim zelenim koridorima, omogućavanje sigurne posjete i razgledavanja te edukaciju i spoznaju o raznolikoj prirodnosti i složenosti veza u takvim sustavima sa mnoštvom senzornih i vizualnih atrakcija u prirodnom, kopnenom i morskom svijetu.