Accessibility icon
29.01.2021

Grad Rovinj-Rovigno predstavio «Proračun u malom 2021.»

Grad Rovinj-Rovigno je već dugi niz godina dobitnik najviše ocijene za transparentnost svoj proračuna. Kako bi i dalje na jasan i transparentan način nastavio informirati svoje građane o trošenju javnih sredstava ovih je dana na svojim mrežnim stranicama objavio «Proračun u malom za 2021».

Proračun u malom sažetak je Proračuna Grada Rovinja-Rovigno koji je pripremljen u obliku vodiča, kako bi građanima prikazao osnovne informacije o prihodima i rashodima, odnosno točnu i potpunu informaciju o prikupljanju i trošenju javnog novca, kao i o radu gradske uprave i povezanih subjekata.

«Bez obzira na pad prihoda koji je nastao kao posljedica epidemije koronavirusa, gradski je proračun za 2021. godinu sastavljen promišljeno, razvojno i ciljano, kako bi odgovarao potrebama naših građana te kako bi omogućili nastavak razvoja grada te odvijanje strateških projekta kojima će se osigurati daljnji napredak. » izjavio je tom prilikom gradonačelnik Marko Paliaga.

Kako je nadalje dodao gradonačelnik, pad sredstava uzrokovan krizom s koronavirusom nije spriječio Gradsku upravu da kod sastavljanja proračuna za 2021. ono zadrži svoju socijalnu osjetljivost.

«Upravo suprotno – pojasnio je Paliaga –, osigurali smo dodatna sredstva kako bi najpotrebitijim građanima pomogli da što skorije prevladaju ove teške trenutke».

Gradonačelnik je najavio i kako će se i u narednoj godini nastaviti s promišljenom, planiranom i svrhovitom namjenom gradskih sredstava a značajan će dio biti upućen općim javnim uslugama, za programe zaštite okoliša, obrazovanje, te socijalnu zaštitu što jasno odražava prioritete i glavne ciljeve postavljene od strane ove administracije, a koji obuhvaćaju prvenstveno zaštitu i valorizaciju postojećih resursa, ulaganje u rast i razvoj najmlađih generacija kao i u pomoć najranjivijim skupinama građana.

Proračun u malom dostupan je na slijedećem linku: Proračun u malom 2021.