Accessibility icon
14.01.2022

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja za financiranje programa, projekata, manifestacija i aktivnosti od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Grada Rovinja-Rovigno za 2022.g.