Accessibility icon
14.03.2019

Edukativna radionica u okviru projekta “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana”

U svojstvu Centra promocije koji čine Ekomuzej Batana i Turistička zajednica grada Rovinja-Rovigno, pozivamo vas na edukativnu radionicu u okviru projekta “Mala barka 2 – Očuvanje pomorske baštine Sjevernog Jadrana”, sufinanciranog sredstvima EU fonda za regionalni razvoj iz Programa suradnje INTERREG V-A SLOVENIJA HRVATSKA 2014.-2020, koja će se održati

u srijedu, 20. ožujka 2019. u Ekomuzeju Kuća o batani-Casa della batana s početkom u 17.00 sati

Centri promocije osim promoviranja koncepta jedinstvenog prekograničnog turističkog proizvoda Mala barka i novih itinerara s atrakcijama imaju i funkciju edukacije lokalnih turističkih djelatnika o važnostima zajedničkog djelovanja, zajedničke promocije i zajedničkog razvoja turističkog proizvoda Mala barka.

Stoga pozivamo sve zainteresirane da prisustvuju edukativnoj radionici na kojoj će biti predstavljeni rezultati projekta Mala barka 2, promidžbeni materijali i prekogranični itinerari, postavljene jednoobrazne markacije kao i mogućnosti za turiste da se upoznaju s autohtonom ponudom pomorske baštine putem organiziranih manifestacija Mala barka 2, te na taj način doprinesu razvoju i oživljavanju bogate pomorske, ribarske i brodograđevne baštine.

Molimo da svoj dolazak potvrdite na mail tamara@batana.org do 19. ožujka 2019.

Dodatne informacije o projektu i edukativnim radionicama možete pronaći na službenoj stranici projekta Mala barka 2: www.malabarka.eu