Accessibility icon
19.03.2021

Dovršena sanacija spomenika Aldu Rismondu

Dovršeni su radovi na sanaciji spomenika Aldo Rismondo, smještenog na Županijskoj cesti 5175, između Rovinja i naselja Cocaletto. Radovi, u vrijednosti 19.564,00 kn bez PDV-a, započeli su 5. ožujka a izvela ih je rovinjska tvrtka Tola Gradnja d.o.o.

Izvedena je demontaža te zidanje oštećenih kamenih zidanih stupova, skidanje te zidanje kamenog zida unutar jame, izrada armirano-betonskog potpornog zida, vađenje kamenih škrilja te ponovna ugradnja sa zamjenom pojedine oštećene škrilje s novom, fugiranje i sanacija kamenog stepeništa.