COVID-19 (Coronavirus: stanje i obavijesti) →
18.05.2016

DJEČJE GRADSKO VIJEĆE PREDSTAVILO JE PROJEKT „SHARE POZITIVU, DELETE NEGATIVU“

Članovi Dječjeg gradskog vijeća predstavili su u srijedu 18. svibnja, u gradskoj palači svoj novi projekt koji nosi naziv „Share pozitivu, delete negativu“.
Cilj ovog hvalevrijednog projekta, koji je pokrenut početkom godine, jest upoznati učenike rovinjskih osnovnih škola sa pojmovima multikulturalnosti, tolerancije i nenasilnog rješavanja sukoba s ciljem smanjivanja negativnih ponašanja i nasilja kako uživo, tako i na društvenim mrežama.
„Tijekom naših sastanaka, na kojima razgovaramo o problemima koji muče naše vršnjake, došli do zaključka kako je nažalost nasilje među djecom jako prisutno u školi i izvan nje. Iz tog razloga izradili smo riječnik definicija koje opisuju suradnju, prijateljstvo, druženje i prihvaćanje“- objasnila je dječja gradonačelnica Chiara Rocco.
Članovi Dječjeg vijeća su tako uključili učenike svih rovinjskih osnovnih škola u izradu plakata i bookmarkera koji sadržavaju pojmove pozitivnih ponašanja kao što su druženje, suradnja, prihvaćanje, tolerancija, prijateljstvo i pomaganje. Ilustracije promotivnih materijala su izradile vijećnice Chiara Rocco i Emily Poropat.
Svaki će učenik dobiti svoj bookmark, a svakoj će školi biti dodijeljeni plakati kojim bi se učenici podsjetili na pozitivna ponašanja u inetarakciji s vršnjacima. Bookmark ima dvojaku ulogu: jedna je poticanje pozitivnih ponašanja, a druga njegovo korištenje, odnosno poticanje na čitanje i smanjenje provođenja vremena na društvenim mrežama.
Voditeljice Dječjeg gradskog vijeća, Dejana Tavas i Romina Curto, objasnile su da su u izradi i odabiru najboljih definicija bili uključeni učenici svih osnovnih škola. „Te smo definicije prenijeli na plakat koji je dvojezičan, a sam naziv projekta osmislili smo koristeći jezik društvenih mreža“ dodao je član Valentino Savić. „U svaki smo pojam uključili znak ljestvi, takozvani hashtag, kako bi poslali poruku da takvo pozitivno ponašanje treba dijeliti“, pojasnila je članica Melanie Jurković.
Koordinatorica upravnog odjela za društvene djelatnosti, Edita Sošić Blažević, najavila je da je inicijativa kandidirana za izbor najboljeg projekta dječjih gradskih vijeća u sklopu Društva „Naša Djeca“ koji će se održati 3 i 4 lipnja u Zaboku.
Mali su vijećnici na kraju izrazili nadu da će se njihova poruka proširiti među djecom diljem Hrvatske kako bi problem nasilja postao prošlost.