Accessibility icon
30.03.2021

Bespravno srušen zid vraćen u prvobitno stanje

Komunalno redarstvo uspješno je provelo upravni postupak prema investitoru koji je izvršio ilegalno otvaranje pješačkog prilaza na nekretnini  koja se nalazi unutar kulturno – povijesne cjeline Grada Rovinja-Rovigno, a za što nije ishodio prethodno odobrenje Konzervatorskog odjela, kao i odobrenje nadležnog tijela gradske uprave.

Provedenim upravnim postupkom od strane komunalnog redarstva Grada Rovinja-Rovigno, izvršena je sanacija ogradnog zida nekretnine na Obali Vladimira Nazora br.3., te je isti vraćen u prvobitno stanje.

Ovo je primjer efikasnosti kod rješavanja slučajeva koji su u nadležnosti jedinica lokalne samouprave, što dokazuje kako bi se i problem bespravne gradnje mogao na isti način riješiti kad bi država prebacila nadležnost općinama i gradovima.