Accessibility icon
11.12.2020

ODLUKU O RASPISIVANJU NATJEČAJA za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno-Salteria