Accessibility icon
20.10.2020

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno