Accessibility icon
16.01.2018

Odluka o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Rovinja-Rovigno